miercuri, 7 decembrie 2011

Recomandare carte

A apărut la Cluj-Napoca o carte interesantă pe tema proiectului nostru, este vorba despre "Istoria locală şi valenţele educative ale patrimoniului cultural", coordonatori Sorina Paula Bolovan, Nicoleta Marţian şi Sorin Marţian. 

Aşa cum afirmă în prefaţa cărţii autorii "volumul se doreşte a fi un argument în favoarea cultivării creativităţii elevilor prin intermediul valorificării elementelor de istorie locală şi a valenţelor educative ale patrimoniului cultural." 

Cartea a apărut ca urmare a unei finanţări CNCSIS prin Grantul de tip IDEI - Oportunităţi de valorizare a patrimoniului cultural transilvănean în predarea istoriei şi religiei în învăţământul preuniversitar într-o Românie europeană.
Datele de publicare sunt: Editura Presa Universitară Clujeană, 2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu